30. Konferencja Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów

30. Konferencja Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów

Rejestracja
Konferencja 2-dniowa, cena bez warsztatu (1 termin)
Rejestracja zakończona 31.01.2020 23:59
1 090,00 PLN + VAT
1 340,70 PLN brutto
zakończona

Konferencja 3-dniowa, cena z warsztatem (1 termin)
Rejestracja zakończona 31.01.2020 23:59
1 290,00 PLN + VAT
1 586,70 PLN brutto
zakończona

Członek Rady RIPOK
Rejestracja zakończona 01.03.2020 23:59
903,00 PLN + VAT
1 110,69 PLN brutto
zakończona

Warsztaty prawno-managerskie
Rejestracja zakończona 01.03.2020 23:59
390,00 PLN + VAT
479,70 PLN brutto
zakończona

Konferencja 3-dniowa, cena z warsztatem (2 termin)
Rejestracja zakończona 01.03.2020 23:59
1 590,00 PLN + VAT
1 955,70 PLN brutto
zakończona

Konferencja 2-dniowa, cena bez warsztatu (2 termin)
Rejestracja zakończona 02.03.2020 23:59
1 390,00 PLN + VAT
1 709,70 PLN brutto
zakończona

Opis wydarzenia
Konferencja w 2020 roku to już 30. jubileuszowa edycja i najważniejsze wydarzenie dla branży związanej ze składowiskami odpadów. Konferencja odpowiada na zapotrzebowanie rynku oraz stwarza możliwość spotkania interesariuszy. Problematyka składowisk odpadów w związku z zachodzącymi na świecie zmianami jest nadal aktualna. Podczas konferencji przedstawione zostaną najważniejsze zmiany prawne wynikające m.in. z ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów oraz zmian decyzji m.in. w zakresie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń. Konferencja wskazuje uczestnikom dobre praktyki związane z monitoringiem składowisk. Porusza tematy ważne z puntu widzenia bezpieczeństwa (pożary składowisk) i zarządzania składowiskiem odpadów. Tegoroczna konferencja odpowie na pytanie jaka przyszłość czeka składowiska odpadów. Przedstawione zostaną projekty rekultywacyjne, szerzej omówiony zostanie także temat biogazu na składowiskach. W tegorocznej edycji zostanie powtórzona formuła konferencji – alternatywą dla wyjazdu studyjnego będą warsztaty prawno-managerskie.

Główne zagadnienia konferencji:

1 Aspekty prawne:
- Składowanie odpadów po nowemu, co się zmieniło. Nowelizacja ustawy o odpadach
- Rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
- Wymagania prawne dla wizyjnego systemu kontroli składowisk
- Rozbieżność przepisów z praktyką stosowaną na składowiskach odpadów 
- Dotacja NFOŚiGW do wali z nielegalnymi składowiskami odpadów niebezpiecznych 
- Wnioski o zmianę decyzji w zakresie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń
- Jak nowa opłata marszałkowska wpłynie na składowanie odpadów w Polsce?
- Co powinna zawierać dokumentacja dotycząca rekultywacji składowisk

2. Eksploatacja i biogaz na składowiskach:
- Oczyszczanie odcieków na terenach składowisk odpadów
- Kogeneracja w eksploatacji
- Składowanie frakcji kalorycznej
- Wytyczne badań morfologicznych
- Emisja CO2 na składowiskach
- Potencjał energetyczny składowisk
- Wpływ frakcji bio na efektywność instalacji
- Uciążliwość odorowa
- Zwierzęta na składowiskach
- Jak sobie radzić w sytuacjach awaryjnych

3. Rekultywacja składowisk:
- Składowiska- czy widzi się dla nich przyszłość
- Wycieki składowiskowe
- Zmiany klimatu, a zagrożenia dla środowiska
- Zamknięcie składowiska i co dalej. Nowoczesne metody rekultywacji składowisk
- Nowe możliwości wykonywania okrywy rekultywacyjnej
- Odpady wykorzystywane w rekultywacji
- Nielegalne składowiska odpadów niebezpiecznych, jak z nimi walczyć?
- Transformacja energetyczna, przyszłość na zrekultywowanych składowiskach odpadów

4. Monitoring i pożary na składowiskach odpadów:
- Pożary odpadów: geneza, przyczyny i propozycje rozwiązań 
- Pożary na składowiskach, a odszkodowania 
- System monitoringu składowisk odpadów – wyzwania dla instalacji
- Nowoczesne technologie - szansa dla monitoringu składowisk
- Baza danych o odpadach sposobem na uszczelnienie systemu gospodarki odpadami 
- Kontrola składowisk po nowemu  czy Straż Pożarna jest na przygotowana 

Propozycje tematów na warsztaty:
- budowanie marki osobistej
- benchmarking, jako narzędzie doskonalenia organizacji
- rozwiązania, które pomagają w dążeniu do doskonałości
- narzędzia wspomagające eksploatację, zarządzanie i rekultywację 
- wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów  (dostępne metody, rozwiązania techniczne, uwiecznienie wizerunku a ochrona danych, spełnienie wymagań prawnych)
- zabezpieczenia roszczeń  ( formy, instytucje uprawnione, zawieranie umów)

Miejsce konferencji:  Platinum Mountain Resort&Spa, ul. Kilińskiego 15B, 58-580 Szklarska Poręba

Do Państwa dyspozycji zostały zarezerwowane pokoje w Platinum Mountain Resort&Spa ze specjalną zniżką dla uczestników konferencji. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu. W cenie noclegu śniadanie oraz wi-fi. Dodatkowo w cenie noclegu do Państwa dyspozycji są również basen, sauna, siłownia oraz sala gier i zabaw.
Koszt noclegu za jedną dobę wynosi:
• pokój 1-osobowy– 215 zł brutto
• pokój 2-osobowy– 302 zł brutto

Gwarancją ceny noclegu jest powołanie się na hasło „Abrys” . Ilość noclegów jest ograniczona. Pula apartamentów została zarezerwowana do 31 stycznia. Rezerwacji można dokonać mailowo pod adresem e-mail: agata.swierk@platinum-mountain.pl


Więcej informacji znajduje się na stronie: http://skladowiskowa.abrys.pl/


Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
03.03.2020 10:00
Zakończenie:
05.03.2020 18:00

Szklarska Poręba

Pokaż na mapie

Strona rejestracji:
https://skladowiskowa.konfeo.com

Udostępnij znajomym

Organizator

Abrys Sp. z o.o.

ul.Daleka 33, 60-124 Poznań

j.labus@abrys.pl

784 036 987

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą Polityką Prywatności
pl